moskiter.nu

                                                       

Välj rätt vapen mot myggplågan

 

HEM     LÄNKAR      PVC FÖNSTER                                         

Sitemap  Länker ( Göteborg ) LB&TM Fönster AB     Möbelgatan 4     431 33 Mölndal     Tfn: 031-776 00 70     Fax: 031-776 06 50     E-post: info@lbtm.se

 

I områden där insektsburna sjukdomar så som malaria, denguefeber och gula febern är vanliga bör du göra ditt yttersta för att undvika insektsstick. Malaria orsakar till exempel mer än 300 miljoner allvarliga sjukdomsfall och minst en miljon dödsfall runt om i världen varje år. Stickande insekter är främst aktiva under dygnets mörkare del, från skymning till gryning. Därför kan tillgången till ett helt och väl fungerande myggnät vara av vital betydelse för dig som reser i regioner med risk för smitta.

Förutom sjukdomsbärande insekter håller myggnätet även mera ofarliga insekter så som kackerlackor och liknande borta från din säng.

Moskiterna är bra för dem som bor nära skogen och som gärna vill ha öppet fönstren på dagarna.

Dessa släpper in luft men inte myggor eller andra insekter. Dessa används mycket i varma länder, men börjar användas allt mer även i Sverige. Vi är trots allt omgivna av skog.

33 000 sorters myggor finns det. Och alla är de lika bra på att förstöra sommarfriden.